Jak pracujeme

Pokud si vyberete ke spolupráci společnost alesk s.r.o., níže se můžete dočíst, jak a kdy nás budete potřebovat, kdy se budeme potkávat, a co od naší spolupráce můžete očekávat. Napoví vám to také náš přístup k práci – je komplexní a dlouhodobý.

DOTACE KROK ZA KROKEM
Jak pracujeme

Konzultace záměru

Jaký máte záměr? Je na to nějaká z dotací vůbec vhodná? Provedeme bezplatný dotační audit s návrhem spolupráce

Návrh dotačního titulu

Na základě vstupních informací o Vašem záměru navrhneme optimální programy podpory, vypíchneme důležité informace, požadavky a povinnosti na žadatele, povinnosti žadatele i po ukončení projektu a vyplacení dotace (udržitelnost).

Příprava žádosti

Zpracování podnikatelského záměru, nastavení parametrů pro úspěšný výběr projektu, zajištění povinných příloh. Kontrola formalit. Pomoc se splněním všech povinností, které musí žadatel plnit.

Podání žádosti

Registrace v elektronickém systému pro podávání žádosti, nastavení povinných indikátorů, kompletace příloh.

Výběr dodavatele

Založení profilu zadavatele, zpracování zadávací dokumentace, optimalizace výběrových kritérií, postup dle pravidel pro výběr dodavatelů nebo dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Vyhodnocení.

Podpora během realizace

Nejeden projekt dozná během své fyzické realizace změn – tyto je pak třeba hlásit poskytovateli dotace, případně podat žádost o změnu a řešit změnová řízení.

Vyplacení dotace

Sběr a kontrola podkladů pro vyplacení dotace, podání žádosti o vyplacení dotace, kompletace příloh.

Udržitelnost projektu

Každý projekt podléhá povinnostem i po vyplacení dotace, monitorovací zprávy. Plnění povinných indikátorů. Pomoc při případných kontrolách poskytovatele dotace.