Komplexní poradenství pro firmy a soukromé investory

Nabízíme poradenské služby v oblastech energetiky, obnovitelných zdrojů, dotací a výběrových řízení. Vše, co se týká energetických úspor, modernizace vybavení, dále poradenství pro dodavatelské společnosti a jejich klienty – podpora pro realizační společnosti. Zajišťujeme také povinné přílohy – energetické posudky, audity, projektové dokumentace, dokumentace pro výběrová řízení, posudky plnění DNSH.

VÍCE O NAŠICH SLUŽBÁCH
Komplexní poradeství

Administrativa dotací

Administrujeme projekty s podporou operačních programů OP TAK a OPŽP, Modernizačního fondu, Národního plánu obnovy, Nové zelené úsporám a dalších. Více zde

Energetické poradenství

Pomůžeme vám snížit náklady na spotřebu energie. Posoudíme energetickou náročnost provozu vaší organizace, navrhneme opatření ke snížení spotřeby energie a uhlíkové stopy, a to včetně možnosti využití dotačních zdrojů k financování těchto investic. Náš tým energetických specialistů a auditorů vám poradí s instalací FVE, modernizací osvětlení, energetickými úsporami při provozu budov i ve výrobních procesech.

Energetické audity a posudky

Nabízíme firmám vypracování studií proveditelnosti, energetických posudků a auditů, posudků plnění DNSH, přípravu dokumentace a realizaci výběrových řízení na dodavatele.

Energetický audit je zákonně povinný dokument, který navrhuje opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti posuzovaných objektů a technologií v nich. Energetický audit má povinnost udělat každý podnik s více jak 250 zaměstnanci, nebo má obrat vyšší jak 1,3 mld. Kč. Řeší se v něm energetické hospodářství společnosti – hospodaření s energiemi. Součástí auditu je i návrh energeticky úsporných opatření. Není to energetický posudek, který by mohl být použit při žádosti o dotaci.

Energetický posudek je jednorázový dokument, který porovnává stávající stav s konkrétním navrhovaným opatřením. Není to audit podle zákona! Jak audity, tak i posudky vám můžeme zajistit.

Projektová činnost

Nabízíme vám možnost kompletní přípravy žádosti o dotaci včetně příloh dle specifikace konkrétního dotačního programu. Konkrétně tedy:

  • předběžné posouzení projektového záměru
  • zpracování projektové dokumentace autorizovanou osobou
  • zajištění energetických posudků a energetických auditů
  • vypracování dalších povinných příloh
  • optimalizaci projekčních prací s ohledem na uznatelnost nákladů v rámci dotačních žádostí
  • soulad povinných příloh s podmínkami dotačních programů
Projektová činnost